הספר שתחזרו אליו שוב ושוב עוד הרבה שנים בהמשך...

כי הספר הזה הוא אתם!