מתנות ערכיות לבני ובנות מצווה | By The Book

ספרים לכל עת למי שרוצים להשאיר את

חותמם באחד מהפרקים המשמעותיים בחיים

עת ההתבוננות 

מפגש מעצים וממקד עם מנחה מקצועית וצלמת המאפשר

להתבונן בערכים המובילים אותנו להיות מי שאנחנו היום

.דרך הדגשת התכונות והיכולות המאפשרות לנו צמיחה ברמה האישית 

.חיבור בין הצילומים, המילים והסיפורים המשקפים את האישיות שלנו 

עת התבונה

מפגש ציוני דרך עם מנחה מקצועית וצלמת המאפשר להכיר את הערכים שהובילו

.לבחירות, לעשייה, לידע שנצבר ולתובנות שהם ההשראה למינוף ותיכנון העתיד

עת לספר

,מפגש אישי בו נלמד את הסיפור האישי,  השורשים, המסורת המשפחתית

.הזכרונות, הסיפורים אותם חשוב לשמר ולהעביר מדור לדור