ספרים לכל עת למי שרוצים להשאיר את

חותמם באחד מהפרקים המשמעותיים בחיים

עת ההתבוננות 

מפגש מעצים וממקד עם מנחה מקצועית וצלמת המאפשר

להתבונן בערכים המובילים אותנו להיות מי שאנחנו היום

.דרך הדגשת התכונות והיכולות המאפשרות לנו צמיחה ברמה האישית 

.חיבור בין הצילומים, המילים והסיפורים המשקפים את האישיות שלנו 

עת התבונה

מפגש ציוני דרך עם מנחה מקצועית וצלמת המאפשר להכיר את הערכים שהובילו

.לבחירות, לעשייה, לידע שנצבר ולתובנות שהם ההשראה למינוף ותיכנון העתיד

עת לספר

,מפגש אישי בו נלמד את הסיפור האישי,  השורשים, המסורת המשפחתית

.הזכרונות, הסיפורים אותם חשוב לשמר ולהעביר מדור לדור

© כל הזכויות שמורות ל BY THE BOOK  | עיצוב אתר: סטודיו תלתן